0722-34-34-35 |

גרסה של קטיה (5)

פוסטים נוספים

פסקי דין ומאמרים

פסקי דין

בית משפט השלום בקריות תא"מ 30729-03-18

התובע שמאי רכבים הגיש תביעה כנגד הנתבע בסך 1,152.
לטענתו בדק את רכב הנתבע והכין חוות דעת שמאית להערכת נזקים. הנתבע נותר חייב בגין חוות הדעת הסכום הנתבע.

בית משפט השלום בחיפה תאד"מ 10605-11-21

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוצגו בפניי, בשים לב להסכמת הצדדים למתן הכרעה על דרך הפשרה, ומכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ראיתי לנכון לייחס לתובע אשם תורם בשיעור של 60% ולהפחית את רכיבי המע"מ, ולחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 10,385 ₪ 

בית משפט השלום בקריות תא"מ 30729-03-18

חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט הוגשה.
צד המעוניין להפנות למומחה שאלות הבהרה יעשה כן תוך 21 יום מהיום, עם העתק ישירות לבית המשפט ולצד שכנגד;
הצדדים יגישו תחשיבי נזק מטעמם במועדים המפורטים להלן:

בית משפט השלום בקריות תא"מ 30729-03-18

התובע שמאי רכבים הגיש תביעה כנגד הנתבע בסך 1,152 ₪.
לטענתו בדק את רכב הנתבע והכין חוות דעת שמאית להערכת נזקים. הנתבע נותר חייב בגין חוות הדעת הסכום הנתבע.

בית משפט השלום בחיפה תאד"מ 10605-11-21

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוצגו בפניי, בשים לב להסכמת הצדדים למתן הכרעה על דרך הפשרה, ומכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ראיתי לנכון לייחס לתובע אשם תורם בשיעור של 60% ולהפחית את רכיבי המע"מ, ולחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 10,385 ₪ 

בית משפט השלום בקריות תא"מ 30729-03-18

חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט הוגשה.
צד המעוניין להפנות למומחה שאלות הבהרה יעשה כן תוך 21 יום מהיום, עם העתק ישירות לבית המשפט ולצד שכנגד;
הצדדים יגישו תחשיבי נזק מטעמם במועדים המפורטים להלן:

בית משפט השלום בקריות תא"מ 30729-03-18

התובע שמאי רכבים הגיש תביעה כנגד הנתבע בסך 1,152 ₪.
לטענתו בדק את רכב הנתבע והכין חוות דעת שמאית להערכת נזקים. הנתבע נותר חייב בגין חוות הדעת הסכום הנתבע.

בית משפט השלום בחיפה תאד"מ 10605-11-21

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוצגו בפניי, בשים לב להסכמת הצדדים למתן הכרעה על דרך הפשרה, ומכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ראיתי לנכון לייחס לתובע אשם תורם בשיעור של 60% ולהפחית את רכיבי המע"מ, ולחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 10,385 ₪ 

בית משפט השלום בקריות תא"מ 30729-03-18

חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט הוגשה.
צד המעוניין להפנות למומחה שאלות הבהרה יעשה כן תוך 21 יום מהיום, עם העתק ישירות לבית המשפט ולצד שכנגד;
הצדדים יגישו תחשיבי נזק מטעמם במועדים המפורטים להלן: